Перейти до основного вмісту

Діяльність

Національна Стратегія Інтелектуальної власності

Одним із пунктів Програми співробітництва між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності на 2018-2019 роки, є сприяння розробці Національної Стратегії інтелектуальної власності (надалі – Стратегія).

Стратегія являє собою комплекс заходів, що реалізуються державою з метою стимулювання і підтримки ефективного створення, використання, впровадження і охорони об’єктів права інтелектуальної власності на національному рівні. Стратегія носить міжгалузевий характер, оскільки об’єднує питання, що відносяться до компетенції різних державних органів, установ та організацій.

Стратегія інтелектуальної власності підвищує здатність країни генерувати економічно цінні активи у сфері інтелектуальної власності. Зазначена Стратегія має на меті сприяння країнам у розвитку інтелектуального потенціалу та є логічним продовженням процесу удосконалення сфери інтелектуальної власності в Україні.

Розробка Стратегії зумовлена необхідністю кардинальних змін, спрямованих на використання інтелектуальної власності як стратегічного ресурсу в системі формування національного багатства та підвищення конкурентоспроможності економіки нашої країни, прискорення інноваційного розвитку та інтеграції України у міжнародний економічний простір.

Такі документи розроблені, зокрема, у Канаді, Молдові, Грузії тощо.

Прикладне значення Стратегії полягає у тому, що вона комплексно, у взаємозв’язку з іншими галузями економіки пропонує механізм ефективного та оптимального впровадження державної політики у сфері інтелектуальної власності, особливо враховуючи необхідність реформування останньої.

Розробка Стратегії за підтримки ВОІВ передбачає вжиття цілої низки заходів, зокрема, створення національної експертної групи з підготовки проекту Стратегії, збір необхідної інформації, аналіз поточної ситуації із регламентації та охорони відносин у сфері суспільних відносин, проведення різноманітних консультацій, розробку проекту Стратегії, її затвердження та імплементацію.

З цією метою Національним офісом інтелектуальної власності утворено робочу групу з підготовки проекту Стратегії, до якої залучені кращі фахівці у сфері інтелектуальної власності, у тому числі представники органів державної влади, вищих навчальних закладів та наукових установ, громадських організацій, патентні повірені із багаторічним стажем роботи тощо.

Окрім того, Національний офіс інтелектуальної власності у цьому питанні активно співпрацює із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.

 

Завантажуйте документи для ознайомлення: